Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

فلاسک ارلنمایر

-         قابل استفاده در دورهای 100 تا 150 RPM

-         موجود در سایزهای 50ml  تا 6 لیتر(یکبارمصرف)

-         دارای دو نوع درب ساده و فیلتر دار

 

 

 

Working Volume

Average Cell Yield

  Corning Shaker Flasks

15 to 20 ml

2.0 x 107

  50 ml Erlenmeyer Flask

37.5 to 50 ml

5.0 x 107

  125 ml Erlenmeyer Flask

75 to 100 ml

1.0 x 108

  250 ml Erlenmeyer Flask

150 to 200 ml

2.0 x 108

  500 ml Erlenmeyer Flask

300 to 400 ml

4.0 x 108

  1L  Erlenmeyer Flask

600 to 800 ml

8.0 x 108

  2L  Erlenmeyer Flask

1.0 to 1.2 L

1.2 x 109

  3L  Fernbach Flask

1.2 to 1.6 L

1.6 x 109

  4L  Erlenmeyer Flask

2.0 to 2.4 L

2.4 x 109

  6L  Erlenmeyer Flask