Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

محصولات و تجهیزات SRS

ما محصولاتی مبتکرانه و با کیفیت بالا برای کاربردهای علوم زیستی فراهم نموده که افراد سراسر جهان را قادر می‌سازد زندگی جدیدی را به دست آورند.

تجهیزات ملزومات پلاستیکی