Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

����������

-         دارای سرعت متغیر برای مخلوط کردن نمونه ها از ملایم تا شدید

-         دارای حداقل ارتعاش

-         سبک و قابل حمل

-         دارای هد استاندارد جهت انواع میکروتیوب ها و لوله های سانتریفیوژ

-         دارای هد های مجزا جهت کاربردهای مختلف