Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

هات پلیت استیرر دیجیتالی

-         دارای محدوده دمایی بین °5c تا °550c

-         قابلیت تنظیم سرعت چرخش 60RPM  تا 1150  

-         قابلیت اضافه کردن یک کنترل­کننده دمای خارجی

-         دارای مگنت جهت بهبود فرآیند چرخش