Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

لوله سانتریفیوژ آزمایشگاهی (لوله فالکون)

لوله سانتریفیوژ های کورنینگ در سایزهای مختلف 500ml, 250ml , 50ml, 15ml, 10ml , 5ml  به صورت مخروطی و ایستاده با لوله سانتریفیوژ کورنینگRCF  های مختلف موجود می باشد.

RCF

سایز

20000

5ml

20000

10ml

12500

15ml

17000

50ml

6000

250ml

6000

500ml

 

ویژگی ها:

  • درب بدون نشت
  • در چرخش ها با دور بالا دفرمه نمی شود و نمی شکند
  • قابلیت باز و بسته کردن درب با یک دست
  • قابلیت استفاده در دمای 120+ الی 80-
  • RNase-/DNase-free   و Nonpyrogenic
  • ساخته شده از پلاستیک medical grade