Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

�������� ��������

موجود در مساحت های  490cm2و 850cm2 و 1700cm2 ( شیار دار ) و 1750cm2

  • دارای درجه بندی اعداد
  • استریل و Non-Pyrogenic
  • دارای سطوح TC-treated و CellBIND
  • قابل استفاده با درب ساده و فیلتردار