Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

هایپر فلاسک

( High Yield PERformance Flask)

هایپر فلاسک کورنینگ یکی از ظروف جدید در زمینه کشت سلول می باشد این فلاسک ترکیبی است از 10 فلاسک 175cm2که مجموعا 1720cm2مساحت رشد را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

ویژگی های هایپر فلاسک

به علت داشتن منافذ تمامی لایه ها از طریق سطح تنفس را انجام می دهند.

با استفاده از این فلاسک فضای کمتری در انکوباتور اشغال می شود.

کار کردن با یک فلاسک به جای 10 فلاسک سبب جلوگیری از انتقال آلودگی و خطای کمتر در روند آزمایش می شود.

صرفه جویی در زمان

افزایش رشد و بازدهی سلولی

قابل عرضه در سطوح CellBIND  و Not treated

 دارای بارکد روی بدنه فلاسک