Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

����������

دارای مساحت های  25cm2 ، 75cm2 ،  100cm2 ، 150cm2 ،  162cm2 ، 175cm2  ، 225cm2 ,1720cm2  به صورت ساده و فیلتردار

در سطوحTC-Treated , Not treated  Cell BIND,، Poly-D-lysine و Ultra-low attachment

مزیت های فلاسک کورنینگ

1- وجود اندوتوکسین در ظروف کشت به خصوص فلاسک ها در فرایند کشت سلول سبب ترشح اینترلوکین ها و اختلال در رشد بهینه سلول ها شده و در آزمایشات IVF مانع بارور شدن تخمک می شود، برای رفع این مشکل فلاسک های کورنینگ Free Endotoxin  بوده و همین امر سبب رشد بهتر،خالص تر ودقیق تر سلول ها می شود.

2- از موارد قابل توجه کار با فلاسک این نکته می باشد که ساختار طراحی شده فلاسک باید به صورتی باشد که به طور کاملا موازی و بدون هیچ گونه زاویه ای روی هم قرار بگیرند در غیر این صورت ضخامت لایه ی سلولی و پراکندگی سلول ها یکنواخت نبوده و باعث بروز مشکل در بررسی سلول ها می شود، طراحی منحصر به فرد فلاسک های کورنینگ با ثابت و موازی قرار گرفتن فلاسک ها روی هم سبب حل این مشکل شده است.

3- عدم چسبندگی کامل سلول ها در انواع Not threated به علت استفاده از رزین در ساختار پلی استارین  و چسبندگی قوی سلول ها به انواع threated به علت تلقیح اکسیژن به ساختار شیمیایی پلی استایرن از دیگر مزیت های این فلاسک ها می باشد.

4- عبور هوا فقط از منافذ درب صورت می گیرد و به دلیل بسته شدن کامل درب  به هیچ عنوان از اطراف درب تنفس سلولی انجام نمی شود و همین امر سبب کاهش ورود هرگونه آلودگی به محیط داخل فلاسک ها می شود.

5- قابل استفاده برای پاساژهای متعدد.

6- تمامی سایزهای فلاسک کورنینگ به طور دائم در دسترس خواهد بود.