Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

��������������

  • در سایز های آبی، زرد، کریستالی
  • در انواع بسته بندی فله
  • با کیفیت و دقت بسیار بالا