Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

�������������� ��������

  • مقاوم در برابر محیط های اسیدی و بازی
  • کاملا قابل اتوکلاو
  • دارای تحمل فشار بخار تا 500mbar
  • دارای حداکثر ویسکوزیته تا 500mm2/s
  • دارای حداکثر دما تا 40
  • دارای حداکثر دنسیتی تا 2.2g/cm3
  • دارای سایز های 0.5ml-5ml , 1ml-10ml , 2.5ml-25ml , 5ml-50ml