telegram

ونداطب شرکت ونداطب، واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

سیستم فیلتراسیون خلاء

سیستم های فیلتراسیون دارای سه حالت زیر می باشند:

  • ست کامل فیلتراسیون
  • هد جداگانه فیلتراسیون
  • لوله سانتریفیوژ به همراه هد فیلتراسیون

این سیستم ها در سایز های مختلف 150، 250، 500، 1000 میلی لیتر موجود می باشد.

برو بالا