Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

کلاژن

کلاژن کورنینگ از دم موش ، جنین انسان و گاو استخراج می شود که به عنوان ژل به صورت یک لایه نازک بر روی ظروف کشت coat  میشوند و برای اهداف مختلفی از جمله کشت های 3D  مورد استفاده قرار میگیرند.