Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

متریژل

ماتریکس متریژل کورنینگ یک غشای پایه ای به هم پیوسته است که از EHS  سارکومای موش (یک تومور غنی از پروتئین ماتریکس خارج سلولی) استخراج شده است. این مواد حاوی 60% لامینین ، 30% کلاژنIV و 8% انتاکتین هستند. همچنین متریژل کورنینگ شامل پروتئوگلیکان هپاران سولفات ، TCF-B ، فاکتور رشد اپیدرمی ، فاکتور رشد شبه انسولینی، فاکتور رشد فیبروبلاستی، بافت فعال کننده پلاسمینوژن، حاوی متالوپروتئیناز بدست آمده از سلول های تومور و سایر عوامل رشدی که به طور طبیعی در تومور EHS رخ می دهند، می باشد.

برخی کاربردهای متریژل کورنینگ

1-     جهت شبیه سازی محیط طبیعی بدن برای کشت سلول ها

2-     جهت ایجاد مدل متاستاز( کشت 3 بعدی )

3-     جهت غربالگری داروهای سرطانی

4-     جهت ایجاد تومور انسانی در جوندگان

5-     جهت کشت سلول های بنیادی جنینی