Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

CoolRack

1-      قابل استفاده در دمای بین 100  تا 196- درجه سانتیگراد

2-     قابلیت قرار دادن این محصول در ظرف حاوی یخ، یخ خشک، حمام الکل، حمام آب، ازت مایع و دیگر منابع دمایی،

3-     قابلیت هم دما شدن سریع با دمای موردنظر

4-     مناسب برای کاربردهای گوناگون ازجمله سرد کردن، فریز کردن، گرم کردن و ذوب کردن نمونه

5-     مناسب برای انواع نمونه ها به خصوص آنزیم ها، dNTPs ، آنتی بادی ها، بافت و نمونه های باکتری و ویروس

6-      قابل اتوکلاو و استفاده به صورت استریل