Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

CoolBox

1-     قابلیت نگهداشتن نمونه در دمای یخچال یا فریزر به مدت چند ساعت بدون نیاز به یخ، برق و باطری، تنها توسط کاتریج موجود در box این سرمایش ایجاد و حفظ می شود.

2-     قابل استفاده برای انواع ویال ، تیوب در سایزهای مختلف و پلیت

3-     مناسب برای حمل انواع نمونه ها، ویروس، باکتری و پروتئین