Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

میکرو سانتریفیوژ یخچالدار

-         دارای سرعت 500RPM  تا 13500RPM 

-         دارای سیستم سرمایشی قدرتمند تا 4 درجه سانتی گراد در 8 دقیقه

-         دارای روتور آلومینیومی برای 24 میکروتیوب  1.5ml و 2ml