Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

شیکر پلیت

-         قابل استفاده همزمان برای 4 پلیت استاندارد

-         دارای رنج دمایی °4c تا °65c

-         دارای سرعت 100RPM  تا 1200RPM 

-         مناسب برای اتاق سرد و انکوباتور