Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

لوله سانتریفیوژ فیلتردار (spin-x UF )

لوله های سانتریفیوژ spin-x UF جهت تغلیظ کردن یا نمک زدایی کردن پروتئین ها و دیگر بیومولکول ها با بیش از 90% کارایی بهتر پیشنهاد می گردد.طراحی عمودی فیلتر این تیوب ها باعث سریعتر تغلیظ شدن محلول ها می شود.

جنس این فیلترها از PES  بوده و دارای 5 وزن مولکولی متفاوت می باشد که برای سایزهای ml6 و ml20 میتوان از سانتریفیوژها با هد های ثابت و متحرک استفاده کرد و برای سایز µl 500 تنها از سانتریفیوژ با هد ثابت می توان استفاده نمود.

100

50

30

10

<5.000

Application

 

 

 

 

 Bacteria

 

 

 

 Enzymes

 

 

 

 Growth factors

 

 

 Immunoglobulins

 

 

 MAB

 

 

 Peptides

 

 

 Virus

 

 

 

 

 Yeast