Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

تیوب سانتریفیوژ فیلتر دار (spin-x)

تیوب سانتریفیوژ فیلتردار spin-x  شامل یک فیلتر غشایی از جنس نایلون و یا سلولز استات ،  به همراه سانتریفیوژ تیوب با RCF 16000 می باشد که جهت استفاده در مصارف زیر می باشد:

-         جهت حذف باکتری ها ، سلول ها و ذرات از مایعات

-         جهت آماده سازی نمونه های HPLC

-         جهت حذف DNA  از آگارز یا آکریلامید ژل

این تیوب ها 2ml بوده و دارای قطر منفذ 0.22 و 0.45 می باشد.