Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

SRF-606- میکروسکوپ فلورسانس تحقیقاتی

  • امکان تبدیل به میکروسکوپ دوچشمی و سه چشمی طبق درخواست مشتری
  • دارای 5 عدد فیلترکیوب با طول موج های وسیع جهت گرفتن فلوروکرومهایی مانند FITC ، TexasRed، DAPI ، PI ، Hochst ، Aqua  و...
  • عدسی شیئی مخصوص فلورسانس با NA وسیع
  • همراه با لامپ HBO100 به مدت کارکرد 200 ساعت با شفافیت بسیار بالا