Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

SRzoom-6745T- استریومیکروسکوپ

  • دارای نور عبوری و انعکاسی Super LED
  • با بزرگنمایی مینیمم 9 برابر و ماکسیمم 67 برابر ( بزرگنمایی را با شفافیت فوق العاده و میدان دید وسیع و عمق دید بالا تا 200 برابر می توان رساند)
  • همراه با عدسی چشمی 10
  • دارای قابلیت تبدیل به میکروسکوپ سه چشمی و نصب دوربین