Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

SRB-510PB- میکروسکوپ فازکنتراست

  •  هد دو چشمی 30 درجه
  • عدسی چشمی 10 برابر با میدان دید 20 میلیمتر
  • عدسی شیئی Plan 4x و( 10xفاز کنتراست همراه اسلایدر و تلسکوپ) 100x , 40x روغنی
  • دارای کندانسور Abbe    با قدرت NA:1.25
  •  مکانیکال استیج 135x142mm
  • نور هالوژن6V-30W