Whatsapp

واردکننده مواد و تجهيزات آزمايشگاهی، تحقيقاتی و آموزشی

شبکه های اجتماعی

SRI-403AT- میکروسکوپ اینورت فازکنتراست تحقیقاتی

  • هد سه چشمی30 درجه
  •  عدسی چشمی 10 برابر با میدان دید 22 میلیمتر
  • عدسی شیئی 10x,20x,40x PHLWD
  • کندانسور Abbe    با قدرت NA:0.3
  • تلسکوپ PH و نور هالوژن12V-30W
  • دارای قابلیت نصب دوربین و ضمائم فلورسانس برای مشاهده تصویر با درخشندگی خاص